Dobrodošli

NauKom je udruženje naučnih komunikatora koje, kao nevladina i neprofitna organizacija, okuplja mlade ali kompetentne naučnike, naučne komunikatore i PR stručnjake koji znaju, žele i mogu da nauku približe svim zainteresovanim građanima, institucijama i organizacijama. Osnovana početkom 2014. godine, ova organizacija okuplja članove koji se dugi niz godina bave promocijom nauke, sa željom da udruženim snagama dočaraju lepotu nauke i sva uzbuđenja koja ona nosi, ali i da ukažu na značaj nauke i njenu ključnu ulogu u savremenom društvu.

Srećni smo što je proteklih godina u Srbiji organizovano puno naučno-popularnih događaja, manifestacija, festivala i predavanja, ali ni to nije dovoljno. U savremenim društvima znanje i povezanost su ključni resursi za razvoj, a svest o značaju uloge obrazovanja i nauke preduslov je za stvaranje modernog i uspešnog društva.

Zato je NauKom uključen u razne vidove aktivnosti, kao što su festivali nauke, edukativne radionice, konferencije, predavanja i seminari. Takođe, organizujemo treninge iz oblasti naučne komunikacije namenjene svim naučnicima koji žele da unaprede svoje komunikatorske veštine. Planiramo izdavanje edukativnog i drugog materijala, kako za širu javnost, tako i za nastavnike i profesore koji rade u oblasti prirodnih nauka.

NauKom Tim je spreman da, uživo ili putem sajta, prenese entuzijazam i ljubav prema nauci i na vas!