Projekti

Noć istraživača

Udruženje NauKom je partnerska organizacija na projektu Friend2U Noći istraživača. Sa još nekoliko organizacija i fakulteta sa novosadskog univerziteta NauKom radi na planiranju i realizaciji programa Noći istraživača 2014. i 2015. godine. Događaj će se održati u pet gradova u Srbiji: Novom Sadu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu i Pančevu. Partneri na projektu: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), Prirodno-matematički fakultet (Novi Sad), Centar za promociju nauke (Beograd), Kreativno-edukativni centar, KEC (Novi Sad) i Visoka tehnička škola strukovnih studija (Zrenjanin). Ovogodišnja (2014.) Noć istraživača održaće se 26. septembra. Više o samom projektu, događaju i našim partnerima, možete pronaći ovde »Kako uspešno pričati o nauci?

Samo par meseci pre formalnog osnivanja Udruženja naučnih komunikatora  NauKom, naši članovi su održali dvodnevnu radionicu „Kako uspešno pričati o nauci?“, krajem novembra 2013. godine. Seminar je bio namenjen svima onima koji su želeli da unaprede svoje veštine u oblasti uspešnog prezentovanja nauke, kako na naučnim skupovima, tako i tokom popularnih predavanjima, ali i u medijima. Radionica se sastojala iz nekoliko predavanja, koja su učesnici slušali prvi dan, ali i praktičnog dela održanog drugi dan radionice, u okviru kojeg su učesnici pripremali svoja kratka izlaganja o kojima su na licu mesta dobiti povratnu informaciju kako od predavača, tako i od ostalih učesnika. Projekat su podržali Centar za promociju nauke iz Beograda i Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada. Radionicu je pohađalo oko 30 polaznika. Više  informacija o programu i predavačima možete dobiti putem ovog linka »